Hollanda Trafik Kanunu

Hollanda Trafik Kanunu Bütün Maddeler

Hollanda Trafik Kanunu Bütün Maddelerini bu bölümde bulabilirsiniz. Sizler için trafik kanununda bulunan bütün maddeleri tek tek Türkçe’ye tercüme ettik. Hollanda ehliyeti teori sınavında sorulan soruların tamamı Hollanda Trafik Kanununa dayanmaktadır.

Elbette kanundaki maddelerin tamamını ezberlemeniz ya da öğrenmeniz beklenmiyor. Ancak bu maddelerin genel manada ne anlama geldiğini bilmek işinizi kolaylaştıracaktır. O yüzden mümkünse kanun maddelerini birkaç kez okumaya çalışın.

Davranış Kuralları

Madde 5

Halka açık yollarda, herhangi bir yol kullanıcısının tehlike yaratıcı (veya potansiyel tehlike yaratıcı) bir şekilde hareket etmesi veya diğer yol kullanıcılarını herhangi bir şekilde engellemesi suç teşkil eder.

Madde 6

Trafikte yer alan tüm kişiler, başka bir kişinin ölümüne, ciddi fiziksel yaralanmasına veya geçici hastalık veya normal aktivitelere katılamamasına yol açacak bir trafik kazasına neden olan şekilde hareket etmekten kaçınmak zorundadır.

Madde 7

 1. Herhangi bir türdeki trafik kazasında yer alan herhangi bir kişinin, kaza yerinden ayrılması suç teşkil eder.

Kişiler, kaza yerinden ayrılmanın ancak şu durumda mümkün olduğunu kabul ederler:

a. Kişi veya kişilerin kimliğinin tespit edilebilmesi için fırsat doğmuşsa;

b. İlgili motorlu aracın kimliğinin tespit edilebilmesi için fırsat doğmuşsa;

 1. c. Kaza yerinde tedaviye ihtiyacı olan yaralı kişi veya kişilerin bulunmadığı açıktır.
 1. Bir maddenin etkisi altında olan bir kişinin, bilerek veya makul bir şekilde bilmesi gereken şekilde, sürüş yeteneğini olumsuz etkileyebilecek ölçüde alkollü olmayan veya başka bir maddeyle birlikte kullanılan bir maddeyle bir motosikleti veya motorlu aracı kullanması veya bir sürücünün kullanmasına izin verilmesi kesinlikle yasaktır.

Bir kişinin alkollü içecekleri tüketmesi sonucunda bir motorlu aracı kullanması veya bir sürücünün kullanmasına izin verilmesi kesinlikle yasaktır, bu durumda:

a. Soluk alındığında alkol seviyesinin solukta litre başına 220 mikrogramdan fazla olduğu ve/veya

 1. b. Kan analizinde alkol seviyesinin litre başına 0,5 miligramdan fazla olduğu görülür.

Yukarıda belirtilen 2. maddeye aykırı olarak, bir sürücü belgesi gerektiren bir motorlu aracın sürücüsü, söz konusu belgenin ilk verilme tarihinin henüz beş yıl öncesine denk gelmediği ve bu ilk verilme tarihinin 20 Mart 2002 tarihinden sonra olduğu durumlarda, alkollü içecekleri tüketmesi sonucunda bir motorlu aracı kullanması veya bir sürücünün kullanmasına izin verilmesi kesinlikle yasaktır, bu durumda:

a. Soluk alındığında alkol seviyesinin solukta litre başına 88 mikrogramdan fazla olduğu ve/veya

 1. b. Kan analizinde alkol seviyesinin litre başına 0,2 miligramdan fazla olduğu görülür.

Bir motorlu aracın sürücüsü için bir sürücü belgesi gerekiyorsa ve ilk verilen belge sürücüye bir motosikleti kullanma yetkisi veren bir belge ise, bu belge verildiği sırada sürücünün henüz on sekiz yaşını doldurmadığı ve belgenin veriliş tarihinin yedi yıldan daha az bir süre önce olduğu ve bu tarih 20 Mart 2002’den sonra ise, söz konusu motorlu aracı veya sürücü olarak çalıştırmayı, alkollü içecekler tüketerek yasaklamaktadır:

a. Soluk testinde solukta litre başına 88 mikrogramdan fazla alkol içerdiği veya

 1. b. Kan testinde kanında mililitre başına 0,2 miligramdan fazla alkol içerdiği görülür.
 2. Bir kişinin, 1, 2, 3 veya 4. maddede tarif edilen fiziksel durumda olduğunu biliyor veya makul olarak bilmesi gerekiyorsa, bu kişiye bir motorlu aracı çalıştırmaya izin vermek kesinlikle yasaktır.
  1. maddenin uygulanmasında, sürücü belgesi aynı zamanda Hollanda dışındaki ilgili bir otorite tarafından verilen bir sürücü belgesini de kapsar.

Yol Konumu

Madde 3 (Ek 3’teki Madde 1, 2, 2a ve 2b)

Sürücüler mümkün olduğunca sağa çekilmek zorundadır.

Bisiklet sürücüleri yan yana ikişer sıra halinde seyahat edebilir. Bu, motorlu bisiklet sürücüleri için geçerli değildir.

Madde 4

Yaya her zaman kaldırım veya yaya yollarını kullanmalıdır.

Eğer kaldırım veya yaya yollarında bir kesinti varsa, yayalar bisiklet veya moped yolunu kullanmalıdır.

Eğer bisiklet, motosiklet veya moped yolunda da bir kesinti varsa, yayalar kara yolu kenarı veya taşıt yolunu kullanmalıdır.

İlk ve ikinci bölüme aykırı olarak, araç olmayan nesnelerin yardımıyla hareket eden kişiler bisiklet yolu, bisiklet/moped yolu, kaldırım veya yaya yollarını kullanır. Eğer bisiklet yolu, bisiklet/moped yolu, kaldırım veya yaya yolu yoksa, yol kullanılır.

Madde 5

Bisiklet sürücüleri zorunlu bisiklet yolunu veya bisiklet/motosiklet yolunu kullanmak zorundadır.

Zorunlu bisiklet yolu veya bisiklet/motosiklet yolunda bir kesinti varsa, bisiklet sürücüleri ana yolu kullanmak zorundadır.

Kullanılmayan zorunlu bisiklet yolunu kullanabilirler.

Benzin motoruyla donatılmış motorlu bisiklet sürücüleri, motoru kapattıkları durumda yalnızca kullanılmayan zorunlu bisiklet yolunu kullanabilirler.

Yük dahil olmak üzere toplam genişliği 0,75 metreyi aşan ve römork çeken bisiklet sürücüleri, yük dahil olmak üzere toplam genişliği 0,75 metreyi aşan bisikletler, genel yol kullanabilirler.

Madde 1, bölüm bir, bölüm e, alt bölüm d’de belirtilen engelli kişi park kartı veya engelli kişilerin taşınması için bakanlık düzenlemesiyle belirlenen bir kartı bulunan, 16 yaş ve üstü motorlu bisiklet sürücüleri, kaldırım veya yaya yolu kullanabilirler.

Madde 6

 1. Motosiklet sürücüleri bisiklet/motosiklet yolunu kullanmak zorundadır.
 2. Bisiklet/motosiklet yolunda bir kesinti olduğunda ana yolu kullanmak zorundadırlar.
 3. Mopedlerin iki tekerleği aşan ve yük dahil olmak üzere toplam genişliği 0.75 metreyi aşan ve römork çeken mopedler, bir trafik kazası olması durumunda genel karayolunu kullanabilir.

Madde 7

Engelli sürücüler ve özel araçları, kaldırımı, yaya yollarını, bisiklet yollarını, bisiklet/motosiklet yollarını veya genel karayolunu kullanmak zorundadır.

Madde 8

1 Atlı biniciler, at yollarını kullanmak zorundadır.

2 At yollarında bir kesinti varsa, atlının genel karayolunun kenarını kullanması gerekmektedir.

Madde 9

Yürüyüş kolu oluşturan veya bir yürüyüş veya cenaze törenine katılan yayalar, genel karayolunu kullanabilirler.

Madde 10

1 Madde 5 ila 8 arasında belirtilen kişiler dışındaki diğer sürücüler, genel karayolunu kullanmak zorundadır. Araçlarını park etmek için bu sürücüler ve bir motorlu araç tarafından çekilecek bir römorku taşıyan yayalar, kaldırımlar, yaya yolları, bisiklet yolları, bisiklet/motosiklet yolları veya at yolları dışındaki diğer yol kısımlarını da kullanabilirler.

2 Bisiklet sürücüleri ve özel araç kullanan engelliler dışındaki diğer yol kullanıcıları, sürekli şerit işaretlemeleri olan bisiklet şeritlerini kullanamazlar.

Sollama

Madde 11

Tüm sollamalar sol taraftan yapılmalıdır.

Kendilerini sol tarafta konumlandırmış ve sola dönmek niyetlerini belirtmiş olan sürücüler, sağ taraftan sollanmalıdır.

Bisiklet sürücüleri diğer bisiklet sürücülerini sol taraftan sollamalıdır. Daha yavaş hareket eden diğer araçları ise sağ taraftan sollayabilirler.

Sinyal panelinin sağ tarafında konumlanan sürücüler, panelin sol tarafında konumlanan sürücüleri sağ taraftan sollayabilirler.

Tramvaylar sağ taraftan sollanabilir.

Kuyruklar

Madde 13

Trafik sırasında, karayolu aynı yönde giden birden fazla şeride ayrılmışsa, sağ şeritte durmak gerekli değildir.

Trafik kuyrukları sağ taraftan sollanabilir.

2.4 Yaklaşan Yol Kavşakları

Madde 14

Sürücüler yol kavşaklarını engellememelidir.

2.5 Öncelik Verme

Madde 15

1. Yol kavşaklarında, sürücüler sağdan gelen trafiğe öncelik vermek zorundadır.

2. Bu kurala aşağıdaki istisnalar bulunur:

   a. Yol asfalt kaplı ise, toprak yolda seyreden sürücüler asfalt yolda seyreden sürücülere öncelik vermelidir.

   b. Tüm sürücüler tramvay sürücülerine öncelik vermek zorundadır.

Karayolu Geçitleri

Madde 15a

1. Karayolu kullanıcıları, önlerindeki yolun tamamen boş olduğunu ve tamamen geçebileceklerini görene kadar geçide asla girmemelidir.

2. Geçide yaklaşırken, karayolu kullanıcıları raylı araçlara öncelik vermelidir ve geçidin tamamen boşalmasını beklemelidir.

2.6 Askeri kollar ve motorlu cenaze alaylarına müdahale etme

Madde 16

Karayolu kullanıcıları askeri kollar ve motorlu cenaze alaylarının arasından kesinlikle geçmemelidir.

 Dönüş

Madde 17

 1. Sağa dönmek isteyen sürücüler, mümkün olan en kısa sürede yolun sağ tarafına geçmelidir.
 2. Sola dönmek isteyen sürücüler, uygun bir pozisyonu almalıdır; eğer çift şeritli bir yol ise, mümkün olan en sola yakın bir konumu almalıdır.
 3. Sürücüler dönüş niyetlerini, ya sinyal kullanarak ya da kol hareketleriyle önceden bildirmelidir.

Madde 18

 1. Dönüş yapmayı planlayan sürücüler, kendilerine doğru gelen tüm araçlara ve aynı yönde arkalarında seyreden araçlara sağda veya solda öncelik vermelidir.
 2. Sola dönmeyi planlayan sürücüler, aynı kavşakta sağa dönmek isteyen karşıdan gelen sürücülere öncelik vermelidir.
 3. Birinci kısım hükümleri, sol veya sağ şeride geçen ve dönüş niyetini belirten bir sürücünün arkasında bulunan sürücülere uygulanmaz; bu durumdaki sürücüler, önceliği o sürücüye bırakmalıdır.
 4. Birinci üç kısım, tramvay sürücülerine uygulanmaz.

Hız Sınırları

Madde 19

Bir sürücü her zaman aracını görebildiği mesafede durabilecek şekilde hareket etmelidir.

Madde 20

Aşağıdaki maksimum hızlar yerleşim alanlarında geçerlidir:

a. Motorlu araçlar için: 50 km/saat;

b. Mopedler ve engelliler için araçlar, motorla donatılmış:

 1. Bisiklet yolu ve/veya bisiklet/moped yolu: 30 km/saat

Yolda: 45 km/saat

 1. c. Engelli araçlar ve Madde 1, birinci kısım, e bölümünde belirtilen motorlu bisikletler için kaldırım veya yaya yolu üzerinde: 6 km/saat.

Madde 21

Diğer yerlerde aşağıdaki hız sınırları uygulanır:

a. Motorlu araçlar için otoyollarda 130 km/saat, ana yollarda 100 km/saat ve diğer tüm yollarda 80 km/saat;

b. Mopedler ve engelliler için araçlar, motorla donatılmış:

 1. Bisiklet yolu ve/veya bisiklet/moped yolu: 40 km/saat

Yolda: 45 km/saat

 1. c. Engelli araçlar ve Madde 1, birinci kısım, e bölümünde belirtilen motorlu bisikletler için kaldırım veya yaya yolu üzerinde: 6 km/saat.

Madde 22

1 Diğer düzenlemelerin sonucunda daha düşük bir hız sınırının uygulanmadığı durumlarda, aşağıdaki özel hız sınırları aşağıdaki araçlar için uygulanır:

a. Şirket aracı kategorisine giren, izin verilen maksimum ağırlığı 3500 kg’ı aşan karavanlar, kamyonlar ve T100 otobüsleri hariç diğer otobüsler için 80 km/saat;

b. T100 otobüsleri için 100 km/saat;

c. Tarım veya orman traktörleri ve Madde 1.1’de belirtilen sınırlı hızdaki motorlu araçlar (trailerlı veya trailersiz) için 25 km/saat;

d. Mikro otomobiller için 45 km/saat;

e. Motorlu bisikletler için 25 km/saat;

f. Yolcu arabaları, ticari araçlar, motosikletler, üç tekerlekli motorlu araçlar ve izin verilen maksimum ağırlığı 3500 kg’ı aşmayan bir römork çeken T100 otobüsleri için 90 km/saat;

g. c ve f bölümlerinde belirtilmeyen diğer araçlar için, bir römorkla birlikte 80 km/saat.

2 İlk bölümün aksine, bölüm b’de belirtilenler dışında kalan motorlu araçlar, izin verilen maksimum ağırlığı 3500 kg’ı aşmayan bir römork çekerken ana otoyollarda ve otobanlarda 90 km/saat hız sınırına tabidir. 

Hollanda’da Hız Sınırları
Araç TürüOtoyol (km/s)Ana Yollar (km/s)Şehir Dışı (km/s)Şehir İçi (km/s)
Binek arabaları, ticari araçlar ve motosikletler1301008050
Kamyonlar ve otobüsler (T100 otobüsleri hariç)80808050
T100 otobüsleri1001008050
Şirket aracı kategorisine giren 3500 kg’dan ağır kamplar80808050
Binek arabaları, ticari araçlar, T100 otobüsleri ve römorklu motosikletler (3500 kg’dan az)90908050
Binek arabaları ve ticari araçlar, römorklu (3500 kg’dan fazla)80808050
Kamyonlar ve otobüsler (T100 hariç), römorklu80808050
Mikro arabalar4545
Motosiklet destekli bisikletler, tarım araçları ve hızı sınırlı motorlu araçlar2525

Not: Hızlar kilometre/saat (km/s) olarak verilmiştir.

Mopedler için hız sınırları
Araç TürüYol (km/saat)Bisiklet/moped yolu (km/saat)
Mopedler4530
Engelliler için motorlu araçlar4540
Engelliler için motorlu araçlar (kaldırım veya yaya yolu)66

Not: Yukarıdaki hız limitleri kilometre/saat cinsinden ifade edilmiştir.

Petrol tedarikinde ciddi bir aksaklık durumunda, otobanlar ve ana karayollarında maksimum hız 90 km/saat olarak belirlenebilir.

** Bu rakam, boş kamyonetin ağırlığına, üzerindeki yük veya bagajın maksimum izin verilen ağırlığına eklenir.

 • *** Bu rakam, boş treylerin ağırlığına, üzerindeki yük veya bagajın maksimum izin verilen ağırlığına eklenir.
İşte engelli bireyler için motorlu araçlar için belirlenen maksimum hızlar tablosu:
Araç TürüYol (km/s)Bisiklet/motosiklet yolu (km/s)Kaldırım/Yaya Yolu (km/s)
Motorlu araçlar için yol45456
Motorlu araçlar için bisiklet/motosiklet yolu30406

Not: Hızlar kilometre/saat (km/s) olarak verilmiştir.

Madde 23

1 Sürücüler ve araçları aşağıdaki yerlerde bekleyemez:

a. Bir yol kavşağında veya bir demiryolu geçidinde;

b. Bisiklet yolunda veya kamu karayolu üzerindeki bisiklet şeridinde;

c. Bir yaya geçidinde veya yaya geçidine beş metre içinde;

d. Bir tünel içinde;

e. Bir otobüs durağı işaretlemeleri içinde veya işaretlemeler yoksa, otobüs durağından on iki metre uzaklıkta. Bu, yolcuların binecek veya inebileceği durumlarda geçerli değildir;

f. Kamu karayolu üzerindeki bir otobüs şeridinde veya

g. Sürekli sarı çizgi ile işaretlenmiş bir yolda.

Park Etme

Madde 24

1 Sürücüler araçlarını aşağıdaki yerlere park edemez:

a. Bir yol kavşağında veya beş metreden daha az bir mesafede;

b. Giriş/çıkışların önünde;

c. Bir yerleşim dışındaki ana yolun karayolunda doğrudan;

d. Belirlenmiş bir park alanında:

1 Resmi park bildiriminde belirtilen kategori veya araç grubunda yer almayan araçlarıyla, park alanının amacı için değilse;

2 Bu amaca aykırı bir şekilde veya başka bir amaçla;

3 Resmi park bildiriminde yasaklandığı gösterilen günlerde veya saatlerde.

e. Sürekli sarı çizgi ile işaretlenmiş bir yolda;

f. Yük alma veya boşaltma alanına özel olarak ayrılmış bir alanda;

g. E9 işaretiyle gösterilen izin sahiplerine ayrılmış park yerlerinde, söz konusu yerler için kendilerinin böyle bir izni yoksa.

2 E4’ten E8’e kadar olan resmi park bildirimlerinin alt bölümünde tarih veya saatler belirtilmişse, ilgili bildirimdeki park izni veya yasağı sadece belirtilen günler veya saatlerde geçerlidir.

3 Sürücüler araçlarını yan yana park edemezler.

4 E4’ten E9’a veya E11’den E13’e kadar olan resmi park bildirimlerinin ekinde belirtilen bir park alanı belirli park yerlerine sahipse, sürücüler sadece bu yerlere park edebilirler.

Madde 25:

 1. Park etme izni gerektiren bir bölgede, park etmek sadece buna uygun olarak belirlenmiş veya belirtilmiş park alanlarında veya mavi çizgi bulunan alanlarda yapılabilir.
 2. Mavi çizgi olan alanlarda, dört tekerlekli motorlu araçlar sadece araç üzerinde açıkça görülebilen bir park izniyle park edilebilir. Eğer motorlu araç bir ön camı varsa, park izni bu camın arkasına yerleştirilmelidir.
 3. Park izni, park etme zamanını gösterir. Otomatik olarak geliş zamanını ayarlayan veya değiştiren bir mekanizmaya sahip park izni kullanılamaz.
 4. Park izni belirlendiğinde, geliş zamanı bir sonraki saat veya yarım saate yuvarlanabilir. İzin verilen park süresi aşılmamalıdır.
 5. Eğer bir park işaretinin altında günler veya saatler belirtilmişse, ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümler sadece o günler veya saatler için geçerlidir.

Madde 26:

Engelli park yeri sadece şu durumlar için kullanılabilir:

a. Bir engelli kişinin aracı, park etme eylemi doğrudan bir engelli kişinin taşınmasıyla ilgili ise;

b. İlgili engelli kişiye verilmiş geçerli bir engelli kişi kartı görünür bir şekilde sergilenmiş olan dört tekerlekli bir motorlu araç, park etme eylemi doğrudan engelli kişinin taşınmasıyla ilgili ise veya bir kurumda ikamet eden birden fazla kişinin taşınmasıyla ilgili ise, bu durumda kart o kurumun yönetimine verilmiş olmalıdır;

 1. c. Eğer engelli park yeri belirli bir araç için ayrılmışsa, sadece o araç için.
 2. Eğer bir park işaretinin altında maksimum park süresini belirten bir işaret varsa, Madde 25, 2. bölüm ilgili olarak uygulanır ve mavi çizgi olması gerekmez.

Bisiklet ve motosiklet park etme

Maddesi 27

Bisikletler ve motosikletler kaldırımlarda, yaya yollarında, yol kenarlarında veya resmi bir işaretin izin verdiği herhangi bir yerde park edilebilir.

Sinyaller ve tanımlama işaretleri

Maddesi 28

Sürücüler, sadece acil durumları bildirmek için kornalarını çalabilir veya farlarını kullanabilir.

Maddesi 29

1 Polis ve itfaiye tarafından kullanılan motorlu araçlar, acil tıbbi yardım hizmetlerinde kullanılan motorlu araçlar ve Bakan tarafından belirlenen diğer yardım hizmetlerine ait motorlu araçlar, acil görev yaptıklarını belirtmek için mavi dönerli, flaş veya yanıp sönen ışıklar ve iki tonlu korna kullanırlar.

2 İlk bölümde belirtilen sürücüler, bu bölümde belirtilen ışıklara ek olarak, gündüzleri yanıp sönen farları kullanabilirler.

3 Mavi dönerli, flaş veya yanıp sönen ışıkların, iki tonlu kornaların ve yanıp sönen farların kullanımıyla ilgili kurallar, bakanlık düzenlemeleri yoluyla belirlenebilir.

Madde 30

1 İşaret verilmesi gereken iş amaçlı kullanılan araçların sürücüleri, belirtilen durumlarda sarı veya yeşil renkte dönerli, flaş veya yanıp sönen ışıklar kullanacaklardır. Maddede 29’un birinci bölümünde belirtilen sürücüler, mavi dönerli, flaş veya yanıp sönen ışıklar yerine sarı veya yeşil renkte dönerli, flaş veya yanıp sönen ışıklar kullanacaklardır. Atanmış görevleri yerine getirmek için olay yerine ilk veya tek ulaşan aracın sürücüsü, mavi dönerli, flaş veya yanıp sönen ışıklar kullanabilir.

2 Sarı veya yeşil renkte dönerli, flaş veya yanıp sönen ışıkların kullanıldığı yol yapımı ve belirtilen durumlarla ilgili kuralları belirlemek üzere bakanlık düzenlemeleri çıkarılır.

Madde 30a

1 Maddede 29’un birinci bölümünde belirtilen motorlu araç sürücüleri, belirtilen durumlarda ek göstergeler kullanabilirler.

2 Birinci bölümde bahsedilen göstergelerin ve kullanıldıkları durumların belirlenmesiyle ilgili kurallar bakanlık düzenlemeleri yoluyla belirlenebilir.

Madde 30b

29 ila 30a maddeleri, Belçika ve Almanya’da polis ve itfaiye tarafından kullanılan motorlu araçlar, birinci hat acil yardım hizmetleri tarafından kullanılan araçlar ve Belçika ve Almanya yardım hizmetlerinin motorlu araçları için geçerli değildir. Bu araçlar, kendi ülkelerinde geçerli olan yasal düzenlemelere uygun olarak sinyaller kullanmaktadır.

Madde 30c

Cenaze geçitinin bir parçası olan motorlu araçlar, bir tanımlama işareti göstermek zorundadır. Tanımlama işareti ve bunun nasıl gösterileceği, bakanlık düzenlemesiyle belirlenecektir.

Madde 31

Sinyal verme veya Madde 30c’de belirtilen tanımlama işaretlerinin başka durumlarda veya başka şekillerde gösterilmesi, bu bölümde belirtilen maddelerde belirlenenler dışında yapılamaz.

Sürerken ışık kullanma

Madde 32

1 Bir motorlu aracın, bir mopedin, Madde 1’in birinci bölümünde (e) bölümü, (d) alt bölümüne göre bir moped olmayan bir motorlu bisikletin, bir yanmış motorla donatılmış bir engelli aracın veya bir elektrik motoru ile donatılmış kapalı bir gövdesi olan bir engelli aracın sürücüleri, görüşün ciddi şekilde sınırlı olduğu durumlarda ve gece vakti, yakıcı olmayan ışıkları kullanacaktır. Bir elektrik motoruyla donatılmış ancak kapalı gövdeye sahip olmayan bir engelli aracın sürücüleri ise bu durumlarda, Araçlar Yönetmeliği’nin 5.18.43. maddesinde belirtilen ışıkları kullanacaktır.

2 Dipsiz farlar yerine yüksek ışıklarla sürmek, aşağıdaki durumlar dışında izinlidir:

a. Gündüz saatlerinde;

b. Karşı yönden gelen diğer yol kullanıcıları varken,

ve

c. Başka bir aracın hemen arkasında seyir halindeyken.

3 Arka ışıklar ve arka plaka ışıkları, yakıcı ve dipsiz farlar, yan farlar ve sis lambalarıyla her zaman birlikte yanar.

Madde 33

Çekilen römorklar, donuk gündüz koşullarında aydınlatılmalı ve geceleyin arka ışıklar, arka plaka ışıkları ve yan farlarını göstermelidir.

Madde 34

1 Sis, kar veya yağmur nedeniyle görüşün ciddi şekilde sınırlı olduğu durumlarda, motorlu araçların ve engelli sürücüler için uyarlanmış araçların sürücüleri ön sis lambalarını kullanmalıdır. Bu durumda, sürücülerin dipsiz farları açık olması gerekmez.

2 Sis veya yoğun kar yağışı nedeniyle görüş 50 metreden az ise, sürücüler arka sis lambalarını kullanmalıdır.

Madde 35

1 Bisiklet sürücüleri, geceleyin veya görüş ciddi şekilde sınırlıysa gündüzleri, 2 ile 4 arasındaki maddelere uygun olarak ışık kullanacaktır.

2 İki tekerlekli bir bisiklet ve tek bir ön tekerleği olan üç tekerlekli bisiklet, önünde taşınan beyaz veya sarı bir ışıkla donatılmış olmalıdır, sürücü beyaz veya sarı bir ışık göğsünde taşıyorsa bu gereklilik yoktur.

3 İki ön tekerleği olan üç veya daha fazla tekerlekli bir bisiklet, önünde simetrik olarak sol ve sağa merkezden bağlı iki beyaz veya iki sarı ışık taşımalıdır.

4 Bir bisikletin arkasında taşınan kırmızı bir arka ışık olmalıdır, sürücü veya sürücünün arkasında oturan bir yolcu kırmızı bir ışık taşıyorsa bu gereklilik yoktur.

5 Bir bisikletin önünde ve arkasında ikişer tane amber yön göstergesi ışığı bulunabilir.

6 Bisiklette, sürücü veya sürücünün arkasında oturan bir yolcu tarafından, 2 ile 5 arasında belirtilen ışıklardan fazlası taşınmamalıdır.

Madde 35a

1 Madde 35’te belirtilen ışıklar diğer yol kullanıcılarını kör etmemelidir.

2 Madde 35’te belirtilen ışıkların, 1 ila 4. maddelerindeki ışıklar yanıp sönen ışıklar olmamalıdır.

3 Madde 35’te belirtilen

Madde 35c

Madde 35’in birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü parçaları ile altıncı parçası ve madde 35a, motor destekli bisiklet sürücülerine uygulanır, bunlar da yasanın 1. kısmı, 1. bölüm, (e) kısmının (d) alt bölümünde belirtilen mopedlerdir.

Madde 36

At veya diğer hayvanlarıyla seyahat eden biniciler ve yanlarında bulunan kişiler, gece ve donuk gündüz koşullarında, önde beyaz veya sarı, arkada ise kırmızı ışık gösteren bir ışık taşımalıdır.

Madde 37

Geceleyin veya donuk gündüz koşullarında yapılan yürüyüşlerde, binalı olmayan bölgelerde yürüyen yaya veya yürüyüşçü toplulukları, yürüyüşün sol ön tarafında her yöne beyaz veya sarı, yürüyüşün sol arka tarafında ise her yöne kırmızı ışık gösteren bir ışık taşımalıdır.

Madde 38

İki tekerlekli araçlardan fazla olan motorlu araç sürücüleri, binalı olmayan bölgelerde, bir dönüş yolunda, belirlenmiş bir park alanında veya sığınak bölümünde durmaları gerektiğinde, gece ve donuk gündüz koşullarında arka ve park ışıklarını göstermelidir. 

Madde 39

Binalı olmayan bölgelerde, bir dönüş yolunda, belirlenmiş bir park alanında veya sığınak bölümünde duran römorklar, gece ve donuk gündüz koşullarında arka ve park ışıklarını göstermelidir.

Madde 40

Binalı olmayan bölgelerde ana yolda duran araçlar, gece ve donuk gündüz koşullarında ön ve arka park ışıklarını göstermelidir.

Madde 41

1 Motorlu araç sürücüleri, gündüzleri gündüz farlarına sahip olabilir. Gündüz farları, aracın önünde bulunur ve aracın önündeki diğer ışıklarla aynı anda yanmaz.

2 Motorlu araç sürücüleri, farların daldırma veya sis ışıklarını açık tutarken, yan ışıklar, dönüş lambaları, dönüş ışıkları, yönlendirme ışıkları, işaret lambaları veya yan işaret lambaları kullanabilir.

Madde 41a

1 Araçların hedef veya kullanımıyla ilgili bilgi sağlayan aydınlatılmış saydam malzemeler şunlar tarafından taşınabilir:

a. Yolcu arabaları, ticari araçlar ve motosikletler:

1 polis tarafından kullanılanlar;

2 itfaiye tarafından kullanılanlar;

3 acil servisler tarafından kullanılanlar;

4 Genel Yol ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından kullanılanlar;

5 doktorlar tarafından kullanılanlar;

6 sürücü eğitimi sağlanan veya sürücü sınavı yapılan araçlar;

7 ambulans hizmetleri tarafından kullanılanlar, Ambulans Taşıma Yönetmeliği uyarınca izin verilenlere;

a. Ambulans Taşıma Kanunu’nun 1. maddesinde belirtilen merkezi bir büro veya Tıbbi Yardım Kanunu’nun 4. maddesinin birinci kısmı a bendinde belirtilen ambulans taşıma merkezi tarafından emir alarak birinci hat acil yardım sağlayan yardım hizmetleri;

b. kamu taşımacılığı hizmetleri tarafından işletilen otobüsler;

c. taşıma yardım sağlayıcılarının ticari araçları;

d. veteriner ambulansı olarak yapılandırılan yolcu ve ticari araçlar;

e. taksiler.

2 Sürücü eğitimi sağlamak veya sürücü sınavı yapmak için kullanılan yolcu arabaları, ticari araçlar ve motosikletler, Sürücü Belgesi Yönetmeliği’nde belirtilen ‘L’ harfini gösteren aydınlatılmış bir şeffaflıkla donatılabilir.

3 İlk kısımın hükümlerine uyulmaksızın:

a. Birinci kısım, 1. bölümde 1’den 4’e kadar olan hükümlerde belirtilen araçlar ve c bölümünde belirtilen araçlar tarafından taşınan aydınlatılmış şeffaflıklar, diğer yol trafiği için yönleri gösterebilir;

b. Taksiler, aşağıdaki bilgileri gösteren aydınlatılmış şeffaflıklarla donatılabilir:

1 tarifeler;

2 taksi şirketinin adı; ve

3 taksi şirketinin telefon numarası.

4 Tarife gösteren aydınlatılmış şeffaflıklarla donatılmış taksiler, sadece böyle bir aydınlatma ile kullanılabilir.

Aydınlatılmış şeffaflıklar, birinci kısımda belirtilen araçlar dışında başka araçlar tarafından taşınmaz ve birinci ila dördüncü bölümler dahilinde belirtilenden başka bir şekilde taşınmaz.

Madde 42

 1. Sadece araçları 60 km/saat’ten daha yüksek hızlarda kullanabilen sürücüler, otobanları kullanabilirler.
 2. Sadece araçları 50 km/saat’ten daha yüksek hızlarda kullanabilen sürücüler, ana yolları kullanabilirler.

Madde 43

 1. Sürücülere, otoban veya ana yollar üzerinde U dönüşü yapmak veya araçlarını geriye doğru sürmek yasaktır.
 2. Sürücülere, otoban veya ana yolların taşıt yolu üzerinde durmak yasaktır.
 3. Acil durumlar haricinde, yol kullanıcılarına otoban veya ana yolların acil duraklarına, park alanlarına veya soluğa çekme alanlarına girmek yasaktır.
 4. Üç veya daha fazla şeritli bir otobanda, römork çeken sürücüler (kombinasyonun uzunluğu 7 metreden büyükse) ve yük taşıyan araç sürücüleri, en içteki iki sağ şerit dışında herhangi bir şeriti kullanamazlar. Bu düzenleme, aracın şerit değiştirmesi yaptığı durumları kapsamaz.

Madde 44

1. Rekreasyon alanlarından geçen yolları kullanırken yayalar, yolun tam genişliğini kullanabilirler.

Madde 45

1. Rekreasyon alanlarından geçen yollarda sürücüler, yürüyüş hızından daha fazla hızda ilerleyemezler.

Madde 46

1. Motorlu araç sürücüleri, rekreasyon alanlarında özel otopark alanları dışında park yapamazlar. Park yasağını gösteren bir otopark levhası veya P işareti bulunan özel otopark alanlarında park yapılabilir.

2. Eğer rekreasyon alanı park disk bölgesi olarak belirlenmişse, mavi bir şeritle belirtilen alanlarda park etmek mümkündür, ancak bir park disk kullanılması gerekmektedir.

Madde 47

1. Motorlu araç sürücüleri ve moped sürücüleri, ana yol üzerinde seyrederken veya bir dönel kavşağa giriş yaparken sağ şeritten farklı bir şeritte ilerlemelerine izin verilir.

Madde 48

1. Bir dönel kavşağa giriş yaparken veya içinde seyrederken sürücülere sağdan sollama yapmalarına izin verilir.

Madde 49

1. Sürücüler, her zaman beyaz baston üzerinde bir veya birkaç kırmızı halka taşıyan görme engelli veya kısmi görme engelli yayalara ve diğer engelli kişilere öncelik vermek zorundadır.

2. Sürücüler, yaya geçidinde karşıya geçen veya açıkça bekleyen yayalara ve geçersiz araç sürücülerine her zaman yol vermek zorundadır.

3. İkinci bölüm, askeri bir sütunun veya motorlu bir cenaze alayının bir parçası olan motorlu araç sürücülerine uygulanmaz.

4. İkinci bölümde belirtilen hüküm, yayaların ve geçersiz araç sürücülerinin karşıya geçmelerini ya da beklemelerini kırmızı veya yanıp sönen sarı renkli bir yaya geçidi ışığıyla engellendiği durumlarda geçerli değildir.

Madde 50

1. Trafikteki diğer kullanıcılar, acil durum araçlarının sürücülerine her zaman öncelik vermek zorundadır.

Madde 51

1. Herhangi bir hayvanın gözetim olmaksızın serbestçe dolaşmasına izin vermek, kamuya açık yollarda yasaktır. Bu yasak, yetkili makamlar tarafından özel olarak buna izin verilen yollar için geçerli değildir.

Madde 52

1. Yolcuların bindiği ve indiği tarafında duran bir tramvay veya otobüsü geçmeyi planlayan sürücüler, yolcuların bunu yapmaları için yol vermeli ve fırsat tanımalıdır.

Madde 53

1. Motorlu araç sürücüleri, öndeki aracın arka kısmı ile ikinci aracın ön kısmı arasındaki mesafe beş metreden fazlaysa diğer araçları çekme yetkisine sahip değildir.

Madde 54

1. Özel manevralar gibi özel hareketleri gerçekleştirmeyi planlayan sürücüler, hareket etme, geri gitme, bir çıkıştan yola dönme, bir girişe yoldan çıkma, U dönüşü yapma, ana yoldan yan yola geçme, ana yoldan çıkış şeridine geçme veya şerit değiştirme gibi durumlarda her zaman diğer araçlara yol vermelidir.

Madde 55

1. Motorlu araç sürücüleri ve moped sürücüleri, hareket etmeye başladıklarında, diğer araçları sollamayı planladıklarında, ana yol ağına katılmak veya ana yol ağından ayrılmak istediklerinde veya şerit değiştirmek veya diğer yatay yol pozisyon değişiklikleri gerçekleştirmek istediklerinde yön göstergelerini kullanmalıdır (moped sürücüleri kol sinyali verebilir).

Madde 56

1. İmarlı alanlarda, otobüs şoförünün bunu yapma niyetini gösterdiği durumlarda sürücüler, otobüs durakından ayrılması için otobüs şoförüne yeterli fırsat tanımalıdır.

İkinci bölüm, askeri bir sütunun veya motorlu bir cenaze alayının bir parçası olan motorlu araç sürücülerine uygulanmaz.

Madde 57

1. Motorlu araç sürücüleri ve moped sürücüleri, araçlarının gereksiz gürültüye neden olmamasını sağlamalıdır.

Madde 58

1. İki tekerlekli motorlu taşıtlar ve römorkları dahil iki tekerlekli motorlu taşıtlar, yaklaşan trafiğe tehlike oluşturabilecek şekilde duruyorlarsa, bu durumu gösteren bir uyarı üçgeniyle açıkça belirtilmelidir. Bu durum, yanıp sönen tehlike lambası gösteriliyorsa geçerli değildir.

2. Uyarı üçgeni, aracın yaklaşık 30 metre uzaklığındaki yolda açıkça görülebilir bir şekilde yerleştirilmelidir. Üçgen, tehlikeye maruz kalan yaklaşan trafiğe doğru düzenlenmelidir.

Madde 58a

1. Trafikte yer alırken, sürücüler ve yolcular belirlenmiş koltuklarına oturmalıdır.

2. İlk bölüm, aşağıdaki durumlar için geçerli değildir:

a. İzin verilen ayakta yolcu taşıma kapasitesine sahip otobüslerde ayakta duran yolcular;

b. Ayakta durma alanı veya tuvalet kullanımı için yan yola geçici olarak izin verilen otobüslerdeki yolcular;

c. Madde 61b’nin ikinci bölümünde belirtilen a, b ve d maddelerine göre taşınan yolcular;

d. 3 yaşından küçük çocuklar otobüslerde;

e. 18 yaşından küçük, 1,35 metrelik boyu geçmeyen yolcular, aracın yapısının bir parçası olan ve araca düzgün şekilde bağlı olan bu yolcular için uygun bir koltuğu kullanırlar ve bu koltuklarda emniyet kemerleri bulunur;

f. Madde 59’un 4. bölümünde belirtilen tekerlekli sandalye kullanan yolcuların taşınması;

g. Motor destekli bisikletler dışında bisikletçiler tarafından bagaj rafında 8 yaşından büyük bir kişinin taşınması;

h. Yatak yapısı kullanarak uzanma imkanından yararlanan yolcular, tek bir yolcunun bulunduğu her bir tek tesisat için geçerlidir.

3. İlk bölümde belirtilenden farklı olarak, 8 yaşından küçük yolcular sadece uygun ve güvenli bir tesisatta, sırt, eller ve ayaklar için yeterli destek sağlanarak taşınabilirler.

4. Sürücülerin, bu maddede belirtilen şekilden başka bir şekilde yolcu taşımasına izin verilmez.

Madde 59

1. Yolcu otomobilleri, ticari araçlar, kapalı gövdeli üç tekerlekli motorlu araçlar veya mikro araçlar ve bu araçların yolcuları, kendilerine sunulan emniyet kemerlerini kullanacaklardır. 18 yaşından küçük ve 1.35 metreden daha kısa olan yolcular, Madde 22’nin 5. bölümünde belirtilen onay damgasına sahip uygun bir çocuk koruma sistemi kullanmalıdır. Yolcu koltukları emniyet kemerleriyle donatılmışsa, bu koltuklarda emniyet kemerinden daha fazla yolcu taşınamaz.

2. İlk bölümde belirtilen şekilde emniyet kemeri veya çocuk koruma sistemiyle donatılmamış yolcu otomobilleri, ticari araçlar, kapalı gövdeli üç tekerlekli motorlu araçlar veya mikro araçlar, 3 yaşından küçük yolcuların taşınmasında kullanılamaz ve 3 ila 18 yaş arası, 1.35 metreden daha kısa olan yolcular ön koltuklar dışında başka koltuklarda taşınır.

3. 18 yaşından küçük yolcular, bir hava yastığı ile donatılmış ön yolcu koltuğunda ters yönde bir çocuk koruma sistemi içinde taşınmaz, ancak bu hava yastığı etkili bir şekilde devre dışı bırakılmışsa veya otomatik olarak devre dışı bırakılıyorsa taşınabilir.

4. İlk bölüm, tekerlekli sandalye kullanan yolculara uygulanmaz. Bu yolcular, tekerlekli sandalyenin aracın içinde güvenli bir şekilde sabitlendiği ve tekerlekli sandalye stabilitesi ile yolcunun güvenliğinin sağlandığı şekilde taşınmalıdır. Bu yolcular aşağıdakilerden birini kullanmalıdır:

   a. Kendileri için sağlanan araca entegre edilmiş emniyet kemeri;

   b. Araç zeminine monte edilmiş araç sabitleme sisteminde yer alan emniyet kemeri; veya

   c. Bakanımız tarafından onaylanan bir yapı.

5. İlk bölüm, ikinci cümle ve ikinci bölüm, taksi taşımacılığı için geçerli değildir. Çocuk koruma sistemi olmayan taksilerde, 18 yaşından küçük ve 1.35 metreden daha kısa yolcular ön koltuklar dışında başka koltuklarda taşınmalıdır.

6. İlk bölüm, uygulanabilir olduğunda sürücülere ve dördüncü bölüm, 2000 Yolcu Taşımacılığı Kanunu kapsamında ücretli yolcu taşımacılığı ve talebe bağlı toplu taşıma hizmetlerinin taksilerdeki durumları dışında geçerli değildir, ancak Madde 84’ün 3. bölümünde belirtilen şekilde bir anlaşma yapıldığı durumlar veya Araçlar Yönetmeliği’nde belirtilen gerekliliklere uygun olarak tekerlekli sandalye taşımacılığı için düzenlenmiş bir taksi ile yapılan taksi taşımacılığı dışında geçerlidir.

7. Araç emniyet kemerleri, güvenlik kemerleri veya çocuk koruma sistemleri, bu sistemlerin koruyucu işlevinin etkilenmediği veya olumsuz yönde etkilenebileceği şekilde kullanılmalıdır. 18 yaşından büyük kişiler ve özel koşullarda çocuk koruma sistemini kullanma gereği olmayan 18 yaşından küçük kişiler, omuz üzerinden geçen diyagonal bölümü yönlendirmek için tasarlanmış bir düzenek kullanabilir. Bakanımız, böyle bir düzenek için ek gereklilikler belirleyebilir.

8. 1. bölümde belirtilen araçların sürücüleri, 12 yaşından küçük yolcuları ve tekerlekli sandalye kullanan yolcuları, bu maddeye belirtilen şekiller dışında taşımaktan yasaklanmıştır.

9. 1. bölüm, uzanma imkanı sunan tesisleri kullanan yolculara uygulanmaz. Bu yolcular, uygun bir kısıtlama düzeneklerini kullanmalıdır. Uzanma tesisinin araca entegre edilmiş veya araca monte edilmiş olan araç içinde veya yerden montaj sisteminin bir parçası olan uygun bir kısıtlama düzenekleri kullanmalıdır.

Tabii, aşağıda verilen metni “Article” ifadesi yerine “Madde” olarak değiştirdim:

Madde 59a

1 Otobüslerin sürücüleri ve 3 yaş ve üzeri yolcuları, araç hareket halindeyken otobüste bulunan koltuklarda sağlanan emniyet kemerini veya çocuk koruma sistemini kullanmak zorundadır.

2 Hareket halindeki bir otobüste bulunan yolcular, koltukta oturduklarında ve araç trafikte ilerlerken, 1. fıkra gereğince zorunlu olan kısıtlama sistemlerinin kullanılması konusunda bilgilendirilmelidir. Bu duyuru aşağıdaki şekillerden biriyle yapılmalıdır:

   a. Sürücü, kondüktör, tur lideri veya grup lideri olarak hareket eden kişi tarafından,

   b. Görsel ve işitsel araçlarla,

   c. Yazılı talimatlar veya aşağıdaki piktoğraf kullanılarak:

   Piktoğraf, her koltukta net bir şekilde uygulanarak kullanılacaktır.

3 Ayakta yolcu taşınmasına izin veren otobüslerdeki yolcuların kısıtlama sistemlerini kullanmaları zorunlu değildir ve şehir veya bölgesel hatlarda seyahat eden otobüs yolcularının kısıtlama sistemlerini kullanmaları zorunlu değildir.

4 Otobüs sürücüleri, 12 yaşından küçük yolcuları bu maddeye aykırı bir şekilde taşımaktan yasaklanmıştır.

5 İlk fıkra, uzanma imkanı sunan tesisleri kullanan yolculara uygulanmaz. Bu yolcular, araçta varsa araca entegre edilmiş veya yerden montaj sisteminin bir parçası olan uygun bir kısıtlama düzeneklerini kullanmalıdır.

Madde 59b

1 Madde 59’un 1. ve 8. fıkralarına aykırı olarak, 3 yaşından büyük ve 1.35 metre boyundan kısa olan üçüncü bir yolcu, iki çocuk kısıtlama sistemini takmak mümkün olmadığında ve bu iki kısıtlama sistemi kullanılıyorsa, ön yolcu koltuğunda taşınabilir. Bu durumda, bu yolcu bir koltuk kemeri kullanmalıdır. Madde 59, 7. fıkrası uygulanır.

2. Madde 59’un 1. fıkrasının ikinci cümlesi ve 8. fıkrası, olağanüstü durumlarda ve kısa mesafelerde, yolcu taşıyan araçlar ve minibüsler, 3 yaş ve üzeri ve 1.35 metre boyundan kısa olan yolcuları ön yolcu koltuğunda taşıyabilir, ancak bu durumda yolcuların koltuk kemeri kullanması gerekmektedir. Bu hüküm, yolcunun ebeveyninin, aracın sahibi veya tutucusu olmadığı durumlarda geçerlidir.

Kaskların Güvenliği

Madde 60

1 Mopedlerin, kapalı bir bölmeye sahip olmayan mikro arabaların, motosikletlerin ve kapalı bir bölmeye sahip olmayan üç tekerlekli motorlu araçların sürücüleri ve arkasındaki yolcular, başlarını çevresinde güvenli bir şekilde takılan ve kullanımı izin verilen bir güvenlik standardı mührü taşıyan uygun şekilde oturan bir kask takmak zorundadır. Bu standart, kaskların kullanımını yetkilendiren yönetmeliklerde belirtilen güvenlik standartına uygun olmalıdır.

2 Yukarıdaki ilk bölüm, aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:

a. Motosiklet yardımcı bisikletinin sürücüsü ve arkada oturan yolcu;

b. Motosiklet römorku bisikletinin sürücüsü ve arkadaki yolcu;

c. Dienst Wegverkeer (Karayolu Taşımacılığı Bürosu) tarafından belirlenen bir tür mopedin sürücüsü ve arkada oturan yolcu. Bu moped, mikro araba olmayan veya güvenlik hücresiyle korunan bir motosiklet olmalıdır ve bu motosikletin üzerinde bir koltuk kemeri bulunmalıdır ve bu koltuk kemeri kullanılıyorsa. Belirleme, ilk bölümün geçerliliği açısından sürücü ile yolcular arasında ayrım yapabilir. Moped veya motosikletin bu şekilde tanınabilmesi için kararnamede belirtilen gerekliliklerle ilgili bakanlık düzenlemeleri yapılır. Her durumda, bu kurallar güvenlik hücresi ve koltuk kemeri gerekliliklerini içerir;

d. Kapalı bir bölmeye sahip olmayan mikro arabaların veya kapalı bir bölmeye sahip olmayan üç tekerlekli motorlu araçların sürücüleri veya yolcuları, mikro arabada veya motorlu araçta, araç kullanıma girdiği tarihte geçerli olan 97/24/EC yönergesine uygun olarak bir emniyet kemeri mekanizması ile donatılmış ve bu mekanizmaya uygun bir emniyet kemeri bulunan bir koltukta oturduklarında, bu emniyet kemeri kullanılıyorsa.

3 Sürücüler, on iki yaşın altındaki çocukları, bu maddeye uygun olarak belirtilen dışında başka bir şekilde yolcu olarak taşımak yasaktır.

Cep telefonu kullanımı

Madde 61a

Motorlu bir araç, moped, motor destekli bisiklet veya motorlu engelli aracı kullanan bir kişi, araç kullanırken cep telefonunu elinde tutamaz.

Römorklarda ve yük alanlarında kişilerin taşınması

Madde 61b

1 Motorlu bir aracın veya mopedin açık veya kapalı yük alanında ve bir motorlu aracın veya mopedin arkasındaki bir römorkta kişilerin taşınması yasaktır.

2 İlk kısım aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:

a. Bir ambulansın veya veteriner ambulansın yük alanında kişilerin taşınması, kayıt belgesinde belirtilen amaçla konfigüre edilmiş bir aracın yük alanında tekerlekli sandalye kullanıcılarının taşınması;

b. Polis veya itfaiye gibi acil durum hizmetlerinin hizmet araçlarının yük alanında kişilerin taşınması;

c. Başka bir motorlu araç veya moped tarafından çekilen iki tekerlekli veya daha fazla tekerlekli bir motorlu aracın sürücü koltuğunda veya mopedinde bir kişinin taşınması ve burada bahsedilen çekilen aracın yolcularının taşınması için çekici araçta oturma alanı bulunmaması durumu;

d. Belediye yönetmeliğine uygun olarak izin verilen bir etkinlik veya törenin bir parçası olarak gerçekleştirilen kişilerin taşınması;

e. En fazla 45 km/saat hız yapabilen, sürücü koltuğu hariç olmak üzere en fazla 8 koltuğa sahip, moped olmayan, kişilerin taşınması için bir veya daha fazla römorkla birleştirilmiş bir motorlu araçla yapılan taşımacılık, bu taşıma için ilgili makam tarafından izin verilmişse.

Genel hükümler

Madde 62

Trafik kullanıcıları, emir veren veya yasaklayan tüm trafik işaret levhalarına uymak zorundadır.

Madde 63

Trafik sembolleri, trafik kurallarıyla uyumsuz olduğu ölçüde önceliklidir.

Madde 63a

Yol yüzeyindeki geçici trafik sembolleri, söz konusu konuma uygulanan diğer trafik sembollerinden önceliklidir, bu sembollerle uyumsuz olduğu ölçüde.

Madde 63b

1 Maksimum hızı belirten trafik sembolleri, aşağıdakilerden daha yüksek bir hızı belirtiyorsa:

a. 20. madde b kısmında belirtilen maksimum hızlar,

b. 21. madde b kısmında belirtilen maksimum hızlar,

c. 86a madde uyarınca bir bakanlık düzenlemesiyle belirlenen maksimum hız,

d. 45. maddede belirtilen hız, en düşük maksimum hız uygulanır.

2 Hem işaret levhalarındaki trafik sembolleri hem de elektronik sinyal panellerindeki trafik sembolleri maksimum hızı belirtiyorsa, en düşük maksimum hız uygulanır.

Madde 64

Trafik ışıkları, öncelik veren yol levhalarının üzerinde yer alan levhalardan önceliklidir.

Madde 64a

Trafik levhaları elektronik sinyal panellerinde temsil edilebilir.

Trafik levhaları

Madde 65

1 Bir yol şeritlere ayrılmışsa, trafik levhasında yer alan talimatlar yalnızca bu şeritlerden birine veya birkaçına uygulanabilir.

2 E1, E2 ve E3 levhaları yalnızca yerleştirildikleri tarafın yoluna uygulanır.

3 Bununla birlikte, belirli bölgelerde araç, bisiklet veya moped park etmeye izin verilir.

Madde 66

1 Bir trafik levhasının üstünde “bölge” kelimesi ve bölgenin genişliği belirtiliyorsa, trafik levhası gösterilen alanda uygulanır.

2 Bir trafik levhasının üstünde “bölge” kelimesi, bölgenin doğasına ilişkin herhangi bir başka belirti olmaksızın yer alıyorsa, trafik levhası, bölgenin başlangıcını gösteren trafik levhası ile bölgenin sonunu gösteren trafik levhası arasındaki alanda uygulanır.

3 Bu aynı zamanda E10 levhası için de geçerlidir.

Madde 67

1 Trafik levhalarının altına yerleştirilen levhalar şunları içerebilir:

a. Trafik levhasının daha fazla açıklaması;

b. Eğer bu levhalar yalnızca semboller içeriyorsa, trafik levhası sadece belirtilen yol kullanıcılarına veya belirtilen yol davranışına uygulanır;

c. Eğer bu levhalar sembollerle birlikte “Hariç” kelimesini gösteriyorsa, trafik levhası belirtilen yol kullanıcılarına veya belirtilen yol davranışına uygulanmaz.

2 Metin veya sembollerle belirtilen bir yol davranışı varsa, levha bir açıklama içerecektir.

3 Trafik levhalarının altındaki levhalarda gösterilen semboller, Ek 1’de gösterilen sembollerle aynı öneme sahiptir.

Madde 68:

1. Üç renkli trafik lambaları aşağıdaki şekillerde anlam taşır:

   a. Yeşil ışık: devam et.

   b. Sarı ışık: dur; trafik lambalarına o kadar yaklaşmış olan sürücüler, güvenli bir şekilde duramayacak kadar yakınsa devam edebilir.

   c. Kırmızı ışık: dur.

2. Üç renkli trafik lambalarında veya ilgili tek renkli trafik lambalarında bir ok gösteriliyorsa, bu okun işaret ettiği yöne uygulanır.

3. Bisikletin resminin yanıp söndüğü durumda, bu sinyal bisikletler ve motosikletler için bir bisiklet/motosiklet yolunda ve geçerli araçların sürücüleri için geçerlidir.

4. Yeşil ışığın yandığı bir askeri konvoyun parçası olan motorlu araç sürücüleri, ışıklar başka bir renge döndüğünde geçmeye devam edebilir.

5. Üç renkli trafik lambalarının bulunduğu bir sette “Sağa dönüş serbest bisiklet ve motosikletler için” yazılı bir levha varsa, sarı ve kırmızı ışıklar sağa dönen bisikletçiler, motosiklet sürücüleri ve engelli araç sürücüleri için geçerli değildir. Üç renkli trafik lambalarının bulunduğu bir sette “Sağa dönüş serbest bisikletler için” yazılı bir levha varsa, sarı ve kırmızı ışıklar sağa dönen bisikletçiler ve engelli araç sürücüleri için geçerli değildir.

6. Bu yol kullanıcıları, diğer yol kullanıcılarına yol vermek zorundadır.

7. Ana yol aynı yönde hareket eden şeritlere ayrılmışsa, trafik lambası yalnızca bu şeritlerdeki trafiğe uygulanabilir. Bu durumda trafik lambası, sadece belirtilen şeritteki trafiğe uygulanır.

Madde 69:

1. İki renkli trafik lambalarının renkleri aşağıdaki şekillerde anlam taşır:

   a. Sarı ışık: dur; trafik lambalarına o kadar yaklaşmış olan sürücüler, güvenli bir şekilde duramayacak kadar yakınsa devam edebilir.

   b. Kırmızı ışık: dur.

2. Madde 68, 2. bölümden 7. bölüme kadar olan hükümler mutatis mutandis uygulanır.

Madde 70:

1. Otobüs veya tramvay durumunda, ışıklar aşağıdaki şekillerde anlam taşır:

   a. Beyaz ışık veya yanıp sönen beyaz ışık: devam et.

   b. Sarı ışık: dur; trafik lambalarına o kadar yaklaşmış olan sürücüler, güvenli bir şekilde duramayacak kadar yakınsa devam edebilir.

   c. Kırmızı ışık: dur.

Bu hükümler, otobüs veya tramvay sürücüleri için geçerlidir.

2. Beyaz ışık ve yanıp sönen beyaz ışık, yalnızca belirtilen yönlere uygulanır.

3. Tramvay ve otobüs lambaları, ilgili ışıkları takip eden tramvay ve tarifeli otobüs sürücüleri için geçerlidir.

4. Tramvay/otobüs lambaları, tarifeli otobüsler dışındaki araç sürücüleri için, ilgili otobüs şeridini kullanan araçlar için de geçerlidir.

Madde 71

Tramvay ve demiryolu geçitlerindeki ışıklar şu anlamlara gelir:

a. Yanıp sönen beyaz ışıklar: yaklaşan tramvay veya tren yok.

b. Yanıp sönen kırmızı ışık: dur.

Madde 72

Köprülerdeki ışıklar için, kırmızı veya yanıp sönen kırmızı ışık: dur anlamına gelir.

Madde 73

Trafik lambalarıyla kontrol edilen yol şeritleri için aşağıdaki işaretler şu anlamları taşır:

a. Yeşil ok veya maksimum izin verilen hızı gösteren A3 işareti: şerit kullanılabilir.

b. Kırmızı haç: şerit kullanılmamalıdır. Sadece acil durumlarda dış şerit kullanılabilir.

c. Beyaz ok: kırmızı haçın başlangıç uyarısı.

d. “OTOBÜS” yazısı: şerit sadece tarifeli otobüs ve otobüs şoförleri tarafından kullanılabilir.

e. “TARİFELİ OTOBÜS” yazısı: şerit sadece tarifeli otobüs şoförleri tarafından kullanılabilir.

Madde 74

1 Yaya geçitlerindeki aşağıdaki işaretler şu anlamları taşır:

a. Yeşil ışık: yayalar geçebilir;

b. Yanıp sönen yeşil ışık: yayalar geçebilir, ancak ışıklar kırmızıya dönmek üzere;

c. Kırmızı ışık: yayalar geçmeye başlamamalıdır. Yaya geçidinde bulunan yayalar, mümkün olan en kısa sürede geçişlerini tamamlamalıdır.

2 Kırmızı ışığın, Madde 75’te açıklandığı gibi yanıp sönen sarı ışıkla değiştirildiği durumlarda, yayalar diğer trafiğe yol vermek kaydıyla geçebilir.

Madde 75

Yanıp sönen sarı ışık tehlikeyi gösterir. Dikkatli olunmalıdır.

3.4

Yol işaretlemeleri

Madde 76

1 Yüzeyin kenarı boyunca olmayan sürekli bir çizgiyi geçmek yasaktır. Sürücüler, bu çizgi trafik şeritlerini veya her iki yönde trafik olan şeritleri ayıran bir sürekli çizginin solunda araç kullanamazlar.

2 İlk bölüm aşağıdaki durumlar için geçerli değildir:

a. Sürücünün takip ettiği sürüş şeridine bitişik olan bir kaçış bölümüne, acil durum şeridine veya yoğun saatlerde kullanılan şeride giriş veya çıkış yapmak için çizgi geçiliyorsa;

b. Araç, sürekli çizgiyi geçtiği yüzeyin tarafında kesikli bir çizgi bulunuyorsa;

c. Sürekli çizginin bir bisiklet şeridini ve bunun yanında bulunan trafik şeridini ayırmak için kullanılması durumunda bisiklet şeridini kullanma izni olan sürücülere uygulanmaz.

Madde 77:

1. Sürücüler çapraz çizgili bölümleri veya ayırıcıları kullanamazlar.

2. İlk kısım, sürücülerin yol, şerit veya yol bölümlerinin birleştiği veya ayrıldığı noktadan geçen bir yoğun saat şeridini takip ettikleri durumlarda geçerli değildir.

3. İlk kısım, sürücülerin yasal olarak bir otobüs şeridini takip ettikleri durumlarda geçerli değildir. Bu durum, yol, trafik şeritleri veya trafik yollarının birleştiği veya kesiştiği noktalarda otobüs şeridini takip ettikleri durumları içerir.

Madde 78:

1. Şeridi takip eden sürücüler, seyahat ettikleri şeritte belirtilen yöne uymak zorundadır. Yönlendirme şeridinde bulunan bir bisiklet yoluda o şeridin bir parçasıdır.

2. Sürekli taşıyolu terk eden ve bir çıkış şeridini takip eden sürücüler, ilgili çıkış şeridindeki oklar tarafından belirtilen yöne uymak zorundadır.

Madde 79:

Durdurulmaları gerektiğinde, sürücüler dur işareti gerisinde durmak zorundadır.

Madde 80:

Öncelik verme yol işaretleri, sürücülerin önlerinden geçen araçlara öncelik vermesi gerektiğini ifade eder.

Madde 81:

‘BUS’ ibaresiyle işaretlenmiş otobüs şeritleri, yalnızca tarifeli otobüs, otobüs veya tramvay sürücüleri tarafından kullanılabilir. ‘LIJNBUS’ ibaresiyle işaretlenmiş otobüs şeritleri ise yalnızca tarifeli otobüs veya tramvay sürücüleri tarafından kullanılabilir.

4.1

Yasal kişiler tarafından yapılan sinyaller

4.1

Trafik kullanıcılarının yükümlülükleri

Madde 82

1 Trafik kullanıcıları, aşağıdakiler tarafından sözlü olarak veya jestlerle verilen talimatlara uymak zorundadır:

a. Kimlikleri belirgin yetkili görevliler,

b. Askeri karakol personeli, a. kısmında belirtilen yetkililer arasında olmadıkları sürece,

c. Kimlikleri belirgin yetkili trafik görevlileri,

d. Trafik Yönlendiricileri Yönetmeliği 2009’da belirtilen kıyafetler kullanılarak trafik yönlendirme eğitimi veya trafik yönlendirme kursu kapsamında uygulamalı dersler veya pratik sınav sırasında trafik yönlendirme eğitimi alanı veya kursun bir parçası olarak hareket eden kişiler, söz konusu uygulamalı dersler veya pratik sınavın süresince.

2 Jestler aracılığıyla talimat vermek için mümkün olduğunca Ek 2’de belirtilen talimatlar kullanılacaktır.

3 Trafik kullanıcıları, kimlikleri belirgin yetkili trafik görevlileri tarafından verilen dur talimatını da Ek 2, bölüm 8’de belirtilen şekilde uymak zorundadır.

4 Trafik kullanıcıları ayrıca, bir demiryolu aracının eşlik eden yetkilisi tarafından Ek 1’de F 10 modeline uygun bir dur işareti, kırmızı bir bayrak veya kırmızı bir ışık gösterildiğinde durmak zorundadır.

Madde 82a

Trafik kullanıcıları ayrıca, 41a maddesinde belirtilen hizmetler tarafından kullanılan yolcu arabaları, ticari araçlar ve motosikletler üzerindeki aydınlatmalı şeffaflıklar aracılığıyla verilen talimatlara uymakla yükümlüdür.

Madde 83

Trafik kullanıcıları, üzerinde “dur” veya “polis dur” ifadelerinin kırmızı harflerle karanlık bir arka plan üzerinde aydınlatıldığı bir kırmızı ışık veya trafik polislerine ait bir araç veya Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol denetçilerinin araçlarında bulunan aydınlatmalı şeffaflığa dayalı bir dur işareti gösterildiğinde durmakla yükümlüdür.

Madde 84

Trafik talimatları her zaman trafik işaretleri ve trafik düzenlemelerinin önünde gelir.

Engelli Sürücüler için Muafiyetler

Madde 85

1 İki tekerlekten fazla tekerlekli araçları olan ve geçerli ve açıkça okunabilir bir engelli sürücü park kartı bulunan sürücüler, park disk bölgelerindeki (Madde 25) park yasağından muaf tutulurlar. Benzer şekilde, üç saate kadar park yapmak isteyen engelli sürücüler, tek kesintisiz sarı çizgi üzerinde veya E1 işaretinin yasakladığı yerlerde park yasağından ve rekreasyon alanlarındaki park kısıtlamalarından muaf tutulurlar (Madde 46). Bu durumda, araçlarında park etmeye başladıkları saat gösteren bir park diskini açıkça sergilemelidirler.

2 Geçersiz araç sürücüleri, park disk bölgelerindeki (Madde 25) park yasağından muaf tutulurlar. Benzer şekilde, üç saate kadar park yapmak istiyorlarsa, tek kesintisiz sarı çizgi üzerinde veya E1 işaretinin yasakladığı yerlerde park yasağından muaf tutulurlar. Bu durumda, araçlarında park etmeye başladıkları saat gösteren bir park diskini açıkça sergilemelidirler.

Hollanda dışındaki yetkili makamlar tarafından verilen engelli park kartları

Madde 86

Hollanda dışındaki yetkili makamlar tarafından verilen engelli park kartları, engelli park kartlarını düzenleyen yönetmelikler tarafından belirtildiği ölçüde, Hollanda’da verilen bir engelli park kartıyla eşdeğer kabul edilir.

5a Yakıt tedarikinin kesintiye uğraması nedeniyle geçici hız sınırlamaları

Madde 86a

Büyük bir yakıt tedarik kesintisi durumunda, tırlar, otobüsler ve römork çeken motorlu araçlar hariç olmak üzere, tüm otoyol ve diğer ana karayolu trafiği için 90 km/saat hız sınırlaması uygulanabilir.

Madde 86b

Tırlar, otobüsler veya römork çeken motorlu araçlar dışındaki araç sürücüleri, Madde 86a uyarınca uygulanan maksimum hız sınırlarını aşmalarına izin verilmez.

Çevresel bölgeler

Madde 86c

1 Bu bölümde aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

a. devreye ilk giriş tarihi: Araç Yönetmeliği Ek II’sine göre bir motorlu aracın ilk devreye alma tarihi;

b. dizel motor: sıkıştırmalı ateşleme prensibine göre çalışan motor;

c. partikül filtresi: Partikül Filtresi Tip Onayı Yönetmeliğinde belirtilen partikül filtresi;

d. 88/77/EEC direktifi: Avrupa Topluluğu Konseyi’nin 3 Aralık 1987 tarihli, taşıtlarda kullanılan sıkıştırmalı ateşleme motorlarından gaz ve partikül kirleticilerin emisyonuna karşı alınacak önlemlere ilişkin üye devletlerin yasalarının yaklaştırılması hakkında direktifi (OJEU 1998, L36), 9 Kasım 2006 tarihine kadar yürürlükte olan ve son olarak Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 22 Ocak 1996 tarihli 96/1/EC direktifiyle değiştirilen direktif (OJEU L 040);

e. 2005/55/EC direktifi: Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 28 Eylül 2005 tarihli, taşıtlarda kullanılan gaz ve partikül kirleticilerin emisyonuna karşı alınacak önlemlere ilişkin üye devletlerin yasalarının yaklaştırılması hakkında direktifi.

e. 2005/55/EC direktifi: Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin, taşıtlarda kullanılan sıkıştırmalı ateşlemeli motorlardan kaynaklanan gaz ve partikül kirleticilerine karşı alınacak önlemler konusunda üye devletlerin yasalarının yaklaştırılması hakkında, 28 Eylül 2005 tarihli direktif (OJEU 2005, L 275);

f. Euro II standardı: 88/77/EEC direktifi (söz konusu direktifin Ek I’inin 6.2.1 veya 8.3.1.1 maddesinin B hattında belirtilen sınırlamalar);

g. Euro III standardı: 2005/55/EC direktifi (söz konusu direktifin Ek I’inin 6.2.1 tablolarının A satırında belirtilen sınırlamalar);

h. Euro IV standardı: 2005/55/EC direktifi (söz konusu direktifin Ek I’inin 6.2.1 tablolarının B1 satırında belirtilen sınırlamalar);

2 Birinci bölümde belirtilen direktifin bir değişikliği, ilgili değişiklik direktifinin uygulanması gereken tarihten itibaren 86d maddesinin uygulanması için geçerli olacak, ancak bakanlık kararıyla belirlenen farklı bir süre varsa, bu süre resmi gazetede yayımlanan bakanlık kararıyla belirlenir.

Madde 86d

1 Appendix 1’in C22a işaretine göre kapanma uygulanmaz:

a. 1 Ocak 2010’dan önce:

1. Araç kaydında veya tescil belgesinde belirtilen notlara göre en az Euro IV standardına sahip olan kamyonlar,

2. Araç kaydında veya tescil belgesinde belirtilen notlara göre Euro II veya III standardına sahip olan kamyonlar ve araç kaydında belirtilen notlara göre bir partikül filtresi bulunan kamyonlar,

3. Dizel motorla çalışmayan kamyonlar.

b. 1 Ocak 2010’dan 1 Temmuz 2013’e kadar:

1. Araç kaydında veya tescil belgesinde belirtilen notlara göre en az Euro IV standardına sahip olan kamyonlar,

2. Araç kaydında veya tescil belgesinde belirtilen notlara göre Euro III standardına sahip olan ve dolaşıma ilk giriş tarihinden itibaren sekiz yıldan fazla zaman geçmemiş kamyonlar ve araç kaydında belirtilen notlara göre bir partikül filtresi bulunan kamyonlar,

3. Dizel motorla çalışmayan kamyonlar.

c. 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren:

1. Araç kaydında veya tescil belgesinde belirtilen notlara göre en az Euro IV standardına sahip olan kamyonlar,

2. Dizel motorla çalışmayan kamyonlar.

2 İlk bölüm için araç kaydında veya tescil belgesinde emisyon standardıyla ilgili bir not bulunmayan kamyonlar aşağıdaki şekilde değerlendirilecektir:

a. Araç kaydında veya tescil belgesinde belirtilen not, dolaşıma ilk giriş tarihinin 30 Eylül 1995’ten sonra ancak 1 Ekim 2000’den önce olduğunu gösteriyorsa, Euro II standardını karşıladığı kabul edilir;

b. Araç kaydında veya tescil belgesinde belirtilen not, dolaşıma ilk giriş tarihinin 30 Eylül 2000’den sonra ancak 1 Ekim 2005’ten önce olduğunu gösteriyorsa, Euro III standardını karşıladığı kabul edilir;

c. Araç kaydında veya tescil belgesinde belirtilen not, dolaşıma ilk giriş tarihinin 30 Eylül 2005’ten sonra olduğunu gösteriyorsa, en azından Euro IV standardını karşıladığı kabul edilir.