hollanda'da şirket kurmak

Hollanda’da Şirket Kurmak: Adım adım anlatıyoruz.

Hollanda’da şirket kurmak hakkında sık sık sorular alıyoruz. Bu yazımızda Hollanda’da şirket kurmak için yapılması gerekenleri adım adım anlatacağız.

Bilindiği üzere şirketler limited ve anonim şirketler olarak ikiye ayrılırlar. Bu durum Hollanda için de geçerlidir. Hollanda’da en çok tercih edilen şirket türü limited şirketlerdir. Hollanda’da limited şirketlere kısaca BV adı verilir. BV şirketlerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi bu tür şirket ortaklarının Hollanda veya AB vatandaşı olmalarına hatta oturma iznine sahip olmalarının zorunlu olmamasıdır. Şayet ortakların Hollanda’ya gelmeleri mümkün değilse o halde Türkiye’de bulunan herhangi bir noter aracılığıyla da vekalatname çıkararak 3. bir şahıs vasıtasıyla da bu şirketler kurulabilir.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Hollanda’da BV şirketleri yasaların müsaade ettiği her türlü faaliyeti gerçekleştirme hakkına sahiptir.

Hollanda’da şirket kurmak için (BV) gerekli adımlar

Şirketin kurulması için gereken adımlar şunlardır:

  1. Şirketin faaliyet konusu belirlenir.
  2. Hollanda Ticari İsim Kanunu’na uygun ve benzersiz bir ticari unvan seçilir.
  3. Şirketin bir ticari adrese ihtiyacı vardır, bu adres için fiziksel bir yer kiralama zorunluluğu yoktur.
  4. Şirket ana sözleşmesi noter huzurunda imzalanır ve Adalet Bakanlığı’na gönderilir.
  5. Adalet Bakanlığı’nın uygun görüşüyle ana sözleşme noter tarafından onaylanır.
  6. Noter tarafından Ticaret Odası’na kayıt yapılır ve banka hesabı açılır.
  7. Evraklar tam ve uygunsa, ticaret odası tarafından Vergi ve Gümrük İdaresi’ne kayıt yapılır.
  8. Şirket kurulumu Resmi Gazete’de ilan edilir ve ticaret siciline tescil işlemi tamamlanır.
  9. Vergi numarası alınarak yerel vergi idaresine ve sosyal güvenlik kurumuna kayıt yaptırılır.

Ayrıca, faaliyet sektörüne bağlı olarak ilave izinler alınması gerekebilir. Muhasebe kayıtları belirli bir usülde tutulmalı ve yıllık olarak ticaret odasına ve vergi dairesine sunulmalıdır.

Hollanda’da şirketler, kurumlar vergisi, karın şirketten çekilmesi durumunda ödenen vergi ve katma değer vergisine tabidir. Kurumlar vergisi, kâr üzerinden alınır ve 2022 itibariyle karlılık 395.000 EUR’ya kadar %15, bu miktarı aşan kısmı ise %25,8 üzerinden vergilendirilir. Bu, Hollanda’nın AB ülkeleri içinde en düşük kurumlar vergisine sahip olduğu anlamına gelir.

Hollanda’da yüzde 30 kuralıyla ilgili detaylı bilgilere bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Bu arada Hollanda’da şirket kurmakla ilgili destek isteyenler için devlet tarafından hazırlanmış resmi bir internet sitesi de bulunmaktadır. Bu siteye buradan ulaşabilirsiniz.

Yorum bırakın